IT Outsourcing

Ülkemizdeki ekonomik gelişmenin de etkisiyle,firmalar maliyet düşürüp verimliliklerini artırmak üzere arayışa girmişlerdir.
Firmalar, kendi faaliyet alanların da en iyisi olmaya odaklanırken, ana faaliyetlerinin dışındaki alanlar için de o işi en iyi yapan firmalarla çalışmaya yönlenilmişlerdir.

Kurumlar operasyonlarını daha iyi yürütebilmek için yazılım, donanım, iletişim altyapısı, güvenlik gibi alanlardaki gelişmeleri yakından takip etmeleri, bu konulardaki uzman çalışanı kendi yapısın da barındırması ve en verimli süreçleri uygulamaları, bir teknoloji firmasına göre yüksek maliyetli ve risklidir.

Bu tip riskleri azaltabilmek için, maliyet avantajlarını etkin bir şekilde uygulayacak uzmanları, başka bir firmadan hizmet alarak dış kaynak kullanımını tercih ederler.Bilişim sektörü Dış Kaynak-Outsourcing yönetiminin başarıyla uygulandığı bir sektördür.

Dış kaynak kullanımının faydaları şunlardır :

Modernizasyon
Hizmet kalitesinde yükselme,
Maliyet azaltma,
Risk delegasyonu,
Envanter yönetimi
Güvenlik yönetimi
Bilgi Teknolojilerinin iş odaklı ve yaratıcı hale getirilmesi,
Sermaye Harcamaları (CAPEX) yerine Operasyon Giderleri (OPEX) ağırlıklı bir yapıya ulaşması gibi beklentiler yer alır.
AVROSiS Bilgi Teknolojileri Danışmanlık ve Kiralama Hizmetleri olarak müşterilerimize günlük problem ve operasyon yükünden kurtularak, kurumun ana işine odaklanması ve yeni fikirler geliştirebilmesi için dış kaynak kullanımına yönelmelerini tavsiye ediyoruz.