TenableLogo

Tenable Faydaları
Saldırıya açık alanların tesbitine, riskin azaltılmasına ve uyumluluğun güvence altına alınmasına yönelik olarak Sürekli olarak ağınızı izleme olanağı sağlar.
Risklerin düşürülmesine yönelik olarak kritik soruların cevaplanmasında yardımcı olur.
Ağımız üzerinde an itibariyle ne var?
Savunmasız veya uyumluluk dışı olan ne?
Gizliliği ihlal edilen veya saldırıya uğrayan ne?
İlk olarak hangisini düzeltmem gerekir?

Ne Yapıyoruz?
Gelecek Nesil Zafiyet Yönetimi
Kötücül Yazılım Tespiti
Uyumluluk ve Yama Monitörizasyonu
Ağ Davranış Analizi
Log Toplama
Forensik Analiz
Vak’a Müdahalesi
Mobil, Sanal ve Bulut Kapsamı

Gelecek Nesil Saldırıya Açıklık Yönetimi
Tarama, sezme (sniff) ve sistem gğnlüğü korelasyon verilerini analiz etmek suretiyle saldırıya açık/korunmasız varlıkları, saldırı altındaki varlıkları ve gizliliği ihlal edilmiş sistemleri ortaya çıkartın
Kötü Niyetli Yazılım Tespiti
Kötü niyetli süreçlerin, hileli(rouge) şebeke bağlantılarının ve AV vakalarının tespiti
Uyumluluk ve Yamalama İzleme
Uyumluluk ve yamalama izleme ve denetim kontrollerinin doğrulaması
Şebeke Davranış Analizi
Pasif şabeke izleme ve NetFlow analizi
Sistem Günlüğü Biriktirme (Log Collection)
Vaka kütük biriktirme (Event log collection), normalleştirme (normalization) ve sınıflandırma
Adli/Forensik Analiz
Kurum verilerinize şebekeniz boyunca hızlı ve kolay erişim
Vak’a Yanıt
Kullanıcı ve varlık modelleme ( asset modelling) vasıtasıyla kolaylaştırılmış/düzene sokulmuş (streamlined) iş akışı ve vak’a çözümleri
Mobil, Sanal ve Bulut Kapsamı (Coverage)
Geçici (transient) cihazlar da dahil olmak üzere tüm varlıkların %100 oranda tespiti

Göze Çarpan ve En Derin Entegrasyonlar
Yamalama Denetleme
✔ İşletim Sistemleri
✔ Uygulamalar
✔ Sanal Altyapı
✔ Ağ Ekipmanları
✔ Veritabanları
Kötü Niyetli Yazılım
✔ İzinsiz girme, ihlal
✔ Botnets
✔ Gizliliği İhlal Göstergeleri
✔ Şüpheli Faaliyetler
✔ İşletilebilir (Exploitable) Müşteriler
✔ Erişim Kontrol Anormallikleri
✔ Şebeke Anormallikleri
✔ Kötü Niyetli Süreç Tespiti
Konfigürasyon Denetleme
✔ Şebeke Altyapısı
✔ Anti-Virus
✔ Hassas İçerik
✔ Internet Güvenliği Merkezi
✔ DOD
✔ NIST
✔ PCI
✔ HIPAA
Bulut
✔ Sanallaştırılmış Altyapı
✔ Güvenlik Duvarı İzleme
✔ Yazılım Denetleme
✔ Mobil İzleme
✔ Sınır (Boundary) Denetleme

Kritik Altyapı
✔ SCADA
✔ Endüstriyel Kontrol Sistemi
✔ Dijital Bond
✔ NERC

Mobil
✔ Apple
✔ Microsoft
✔ Android
✔ BlackBerry

Sizin Dağıtımınız, Sizin Modeliniz
On-Premise (Kurum içinde yerleşik)
Altyapının kontrolü sizde olur, altyapıyı siz kontrol edersiniz, dış bağlanabilirliğe bağımlı olmazsınız
-veya-
Bulut
hiçbir altyapı ihtiyacı doğurmaz, her daim güncellenir.

Dagitik Mimari

gercek zamanli