Kağıttan Sharepoint'e sorunsuz geçiş için ABBYY çözümleri
Microsoft SharePoint için kağıt tabanlı iş süreçlerini optmize edin ve şirketn tüm çalışanları arasından paylaşılabilecek ve
erişilebilecek belgeler ve meta verileri oluşturun.

Açıklama
Kuruluşlar, bilgi paylaşımını ve ortak çalışmayı geliştrmek amacıyla Microsoft® SharePoint® gibi gelişmiş iş platormlarına yönelmektedir. Dijital dosyaların SharePoint'te saklanması kolay bir işlemdir, ancak bu platormun gerçek anlamda bir Belge Yönetm
Sistemine dönüştürülebilmesi için sözleşmeler ve işle ilgili belgeler gibi basılı belgelerin elektronik ortamda da aranabilir ve içinden alıntı yapılabilir hale getrilmesi gerekir.
Microsoft SharePoint için ABBYY Recognition Server, bir kuruluştaki SharePoint kullanıcılarının iş belgelerini etkin bir şekilde tarayıp indeksleyebilmesini sağlayan, yönetimi kolay ve ölçeklenebilir bir yakalama çözümüdür. Basılı belgeler kolayca taranıp aranabilir elektronik dosyalara dönüştürülebilir, meta verilerle zenginleştirilebilir ve uygun SharePoint belge kitaplıklarına doğrudan
kaydedilebilir.

Avantajları
ABBYY'nin sunduğu Kağıttan SharePoint'e çözümü sayesinde, kuruluşlar hızlı belge işleme özelliklerinden, sorunsuz iş süreçlerinden ve ciddi maliyet tasarruflarından faydalanır.
SharePoint'i Gerçek bir Belge Yönetim Sistemine (DMS) DönüştürünMevcut SharePoint alt yapınızı gerçek anlamda bir Belge Yönetim Sistemine yükselten. Basılı belgelerinizi çeşitli elektronik
formatlarda saklayın ve kağıt belgelerle de kolayca çalışın.

Belge yakalama sürecini standartlaştırın
Departmanlar ve çalışanlar arasında Microsoft SharePoint üzerinden iş belgelerinin arşivlenmesini sağlamak için standartlaştırılmış yakalama süreçlerinden faydalanın.
Kağıt belgeleri erişilebilir hale getirin Çalışanlar ve departmanlar arasında belge paylaşımı yapılmasını sağlayarak verimliliği artırın ve bu belgeler üzerinde ortak bir şekilde
çalışılabilmesini mümkün hale getirin.

Manüel belge girişini azaltın
Elle belge girmek için harcanan zamanı azaltın ve belgelerinizi tüm departmanlar ve çalışanlar arasında paylaşılabilir hale getirin.

abby sayfa