NavicatForOracle

Navicat for Oracle; Oracle için özel dizayn edilmiş bir veri tabanı yönetim aracıdır. Oracle 8i ve üstü desteği bulunmaktadır. Directory, Tablespace, Synonym, Materialized View, Trigger, Sequence, ve Type gibi birçok Oracle özelliğini de desteklemektedir.
Ürün Microsoft Windows, Mac OS X ve Linux desteği ile gelmektedir.