NavicatDataModeler

Navicat Data Modeler kullanıcıların yüksek kalitede mantıksal ve fiziksel veri modelleri yapmalarını sağlayan son derece güçlü ve düşük maliyetli bir veri tabanı tasarım aracıdır. MySQL, Oracle, SQL Server, PostgreSQL ve SQLite gibi birçok veri tabanını desteklemektedir.