Winselect

WINSelect, insanlar arasındaki erişimi, kütüphanelerdeki, telefon kulübelerindeki, bilgisayar sistem ayarları üzerinde tam kontrol hâkim olmayı sağlayan bilgisayarların fonksiyonel olarak yönetilmesini kolay kılar. IT yöneticileri, belirli uygulamalara, websitelerine, program fonksiyonlarına, sistem ayarlarına hiçbir kısıtlamada olmadan kolaylıkla bilgisayarın özelliklerini kendi istedikleri gibi ayarlayabilirler. WINSelect’in belirli bir yere yerleştirmesi ve kullanımı kolaydır, sistem yöneticilerine Grup İlkelerine hiçbir karışıklık ve zorluk çıkarmadan sistem yapılandırmasını dinamik olarak kullanmaları için imkân tanır. Yöneticiler ayrıca seçici olarak üçüncü parti programları, düzenli kullanıcı aktivitelerini, değişik operatörlerdeki sistem fonksiyonlarının tamir edilmesinde kontrol imkânı sağlar.